Celá diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.

12.11.2018

S bezpečnou jistotou bezzávadového provozu podnik ELDIAG, s. r. o., zabezpečuje ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. Do této kategorie spadají výkonové a měřící transformátory, tlumivky, vazební kondenzátory, ale i kondenzátorové průchodky, transformátory, vnitřní elektromotory a alternátory veškerých hladin napětí a výkonů. ELDIAG provádí i diagnostická měření, na jejichž základě se následně dají upravit podmínky pro provoz bez závad.

Jistá diagnostika transformátoru VN i zkrácená diagnostika transformátoru VN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což zahrnuje změření izolačního odporu, ale i kapacity, barvy a vzhledu, průrazného napětí, obsah vody, číslo kyselosti, ztrátového činitele či rezistivity, je prováděno měření impedance nakrátko, jisté měření převodů, přeměřují se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Je vykonávána přesná diagnostika transformátoru VN VVN, přesné a citlivé měření kondenzátorových průchodek, citlivá kontrola přístrojových traf, nezapomíná se na tlumivky a kondenzátory.

Provádí se analýza systémem izolační olej-papír

Provozní diagnostika vysokonapěťových izolačních systémů elektrických strojů netočivých je založena na měření parametrů systému izolační olej-papír. Verifikovaný systém zohledňuje diagnostiku a zhodnocení izolační charakteristiky, diagnostiku napětí nakrátko při sníženém napětí a také měření a vyhodnocení kvality, kterou má izolační olej. Užitečný izolační olej rozpoznáme podle období životnosti ve stroji, což můžeme jednoduše zkontrolovat testy na principu navýšením účinnosti faktorů způsobujících zestárnutí oleje.

Firemní požární bezpečnost by měla být hlídána

Aby pracovní prostředí nestrašil vznik požáru porouchaného transformátoru, je třeba dbát na požární bezpečnost. Dobrou požární bezpečnost hlídá revizní technik, jenž hlavně odejme vzorek oleje z transformátoru. Před vzplanutím transformátoru je možné se bránit tím, že zamezíme namočení přístroje, také zestárnutí transformátorového oleje, nebo odhalením neviditelné závady.