Revize elektrospotřebičů: Víte, jak často musí probíhat a kdo je má na starost?

26.01.2023

Jak často probíhá kontrola elektrospotřebičů, které se nacházejí ve vaší firmě, na stavbě, veřejných prostorech či průmyslových objektech v nichž pracujete? Revize elektrospotřebičů podléhá normě a musí být prováděna v pravidelných intervalech. Víte, jaké ty intervaly jsou a kdo má tyto kontroly na starost?

Revize elektrospotřebičů probíhají podle jasně daných pravidel

Elektrospotřebiče se rozdělují do pěti základních skupin. Revize elektrospotřebičů tak probíhá v takovém intervalu, který platí pro danou kategorii od A po E. Například spotřebiče, které jsou projímány provozovateli či koncovému uživateli jsou kontrolovány při uvedení do provozu a dále podle potřeby. Revize elektro na stavbách a v dalších venkovních prostorech se ovšem provádí mnohem častěji, a to každé 3 až 6 měsíců.

Když je při kontrole odhalena závada, musí být co nejdříve odstraněna

Pro kontrolu elektrospotřebičů tedy platí stejná pravidla jako pro revize elektroinstalace - četnost prohlídek závisí na tom, kde jsou umístěny. Jestliže dojde při kontrole k odhalení nějaké závady, je nutné ji neprodleně opravit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

Kdo má revizi na starost?

Revizi elektro na pracovišti obstarává zaměstnavatel. Právě ten zodpovídá za své zaměstnance a jednou z jeho povinností je pravidelně obstarávat revize elektrozařízení. Kdyby svou povinnost zanedbal a do podniku přišla kontrola, hrozila by zaměstnavateli opravdu velmi tučná pokuta.

Pravidelné kontroly elektra jsou povinností zaměstnavatelů a chrání tím tak zdraví svých zaměstnanců. Pokud dojde k nějakým úpravám elektroinstalace či elektrozařízení, je vždy povinné sjednat nejprve kontrolu a ujistit se, že vše funguje jak má, a až následně uvést vše opět do provozu.