Vedení účetnictví je pro firmu klíčové

17.01.2020

Blíží se termín podání daňového přiznání, tedy čas, kdy mají účetní nejvíc napilno. Pro firmy to znamená kompletizaci veškeré číselní agendy. Připravit podklady tak, aby vše bylo v pořádku včetně výstupu pro finanční úřad je záležitost, která vyžaduje maximální míru zodpovědnosti.

Spolehněte se na odborníky

Pokud nemáte vlastní personální zálohy, které by se o vaši účetní agendu postaraly, svěřte to odborníkům. Ti vám v rámci svých služeb zajistí vedení účetnictví, evidenci veškerých pohledávek a závazků včetně zasílání pravidelných reportů.

Součástí služeb je:

  • vedení účetnictví
  • drobného a dlouhodobého majetku
  • vedení skladu a skladového hospodářství
  • příprava a zasílání platebních příkazů
  • vyúčtování služebních cest a cestovních náhrad

Komunikace s úřady, jak má být

Jednou ze služeb, které profesionální účetní firmy nabízejí je také komunikace s úřady, která je ne vždycky pro laika srozumitelná. Při kontrolách a místních šetřeních je jejich spolupráce neocenitelná. Spolehlivě je provedou spletitou sítí formulářů a výkazů tak, aby firma neinkasovala zbytečná napomenutí, nebo v horším případě penále. Připraví DPH a kontrolní hlášení, vypracují interní směrnice a postupy účtování, zvládnou dokonce i zpětnou rekonstrukci účetnictví.

Čas podání daňového přiznání se blíží

Poslední březnový den je rozhodné datum pro tuto zákonnou povinnost, pokud tedy firma nevyužije služeb daňového poradce. Firma zpracuje daňové přiznání pro k dani z příjmu, v návaznosti na něj sestaví účetní závěrku, rozvahu a výkaz zisku a ztrát, které také odešle do Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem, což je zákonná povinnost. Připraví také statistické výkazy Českého statistického úřadu a České národní banky.

Pokud chcete mít vše v naprostém pořádku, neváhejte svěřit svou účetní agendu profesionálům.